Noodverordening

In Valkenburg is op dit moment een noodverordening van kracht. Het is voor iedereen, die niet woonachtig is in Valkenburg of niet aannemelijk kan maken zich op het grondgebied van Valkenburg te bevinden voor een ander doel dan een bezoek aan het rampgebied, verboden zich in Valkenburg op te houden.

Cecile is sinds enkele jaren fervent Vegan en heeft daarnaast ook veel aandacht voor dierenrechten in het algemeen. Op voorspraak van Cecile is Mexicaans restaurant El Castillo twee jaar geleden begonnen met het organiseren van een Vegan avond. Dit werd zo'n succes dat besloten werd dit nogmaals te doen en inmiddels is de Vegan avond uitgegroeid tot een maandelijks terugkerend evenement en is Cecile het gezicht van die avonden.